Sorojenci bolnega učenca – kako lahko pomagamo njim

Nekaj konkretnih nasvetov o tem, kako ste lahko v oporo učencu, čigar brat ali sestra sta resno bolna, boste našli v prevodu knjige.

NASLOVNICA za zloženko