Analiza vprašalnikov za osebje

V bolnišnični šoli smo v šolskem letu 2018/19 pripravili spletni vprašalnik za osebje oddelkov, na katerih se zdravijo naši učenci in učenke. Želeli smo izvedeti, kako naše delo vidijo medicinske sestre, tehniki, psihologinje in psihologi, socialne delavke ter tudi zdravnice in zdravniki. Ali so zadovoljni z bolnišnično šolo, kje vidijo prednosti le-te, kje morebitne pomanjkljivosti, kako vidijo bodočnost naše šole. Odgovore na vprašalnike smo zbrali zelo hitro, v dveh tednih, odziv nas je pozitivno presenetil. Zanimivo analizo odgovorov si lahko ogledate tudi vi. Sledite povezavi.