Bolnišnična šola

Bolnišnični šolski oddelki, na kratko bolnišnična šola, v sklopu OŠ Ledina delujejo že od leta 1958, s šolskim delom v bolnišnici pa smo v Ljubljani začeli že leta 1951. Danes bolnišnična šola  šteje 23 oddelkov, v njih pa poučuje 23 učiteljic in učiteljev. Bolnišnična šola OŠ Ledine deluje na Pediatrični kliniki, otroškem oddelku Dermatovenerološke in Ortopedske klinike, na Psihiatrični kliniki ter na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.

Vsako leto to našo šolo obišče približno 2700 otrok, od tega 600 dijakov in dijakinj. Le-tem namreč bolnišnični učitelji ter učiteljice nudijo individualno učno pomoč pri splošno-izobraževalnih predmetih.

Nekateri učenci in učenke obiskujejo bolnišnično šolo le nekaj dni, drugi tudi več mesecev, celo vse šolsko leto, spet tretji se vanjo, zaradi svoje bolezni in zdravljenja, vračajo večkrat, tudi do desetkrat na leto. Obiskujejo jo zato, da je dan v bolnišnici bogatejši in prijetnejši, predvsem pa zato, da se po vrnitvi iz bolnišnice lažje vključijo v življenje in delo svoje šole. Vedeti moramo, da nekateri otroci in mladostniki brez šolskega dela v bolnišnično šoli svojega šolanja ne bi mogli uspešno zaključiti. Zaradi načinov zdravljenja nekaterih bolezni v šolo v bolnišnici nekateri šolarji in šolarke prihajajo od doma; k nekaterim pa na njihov dom prihajajo bolnišnični učitelji in izvajajo pouk na domu, slednje predvsem s pomočjo  informacijske tehnologije.

Učenci in učenke, ki obiskujejo bolnišnično šolo dlje, so tudi ocenjeni; tudi njim kontrolke, spraševanja, referati ne uidejo. Seveda pa so deležni tudi veliko šolskih prijetnosti – posebnih kulturnih, naravoslovnih in športnih dni, ustvarjalnih dejavnosti, raznovrstnih delavnic, od kuharskih do pesniških, obiskov znanih pevcev, igralcev, športnikov ter pesnikov in pisateljev; prav tako izletov in tudi taborov.

V bolnišnični šoli deluje potujoča bolnišnična knjižnica. Izdajamo pa tudi šolski časopis Utrinki.

Vsakodnevno šolsko delo se v bolnišnici odvija v manjših skupinah, vse pogosteje pa je učno delo povsem individualno. Pouk se mora vse pogosteje odvijati  v bolniških sobah, ob posteljah.

Naši učenci in učenke so o nas povedali tole: Bolnišnična šola je dobra, ker v njej učitelji snov  razložijo tudi večkrat, dokler je pač ne razumeš. Super tudi je, da  ker si zate vzamejo čas, tudi za navaden pogovor. In znajo se tudi hecati.