Kako do nas

Šolsko delo se v Ljubljani odvija v naslednjih bolnišnicah:

  • na Pediatrični kliniki,
  • na Ortopedski kliniki (otroški oddelek),
  • na Dermatovenerološki kliniki (otroški oddelek),
  • na  Univerzitetnem rahabilitacijskem inštitutu –  URI Soča,
  • na Enoti adolescentne psihiatrije Psihiatrične klinike v Ljubljani,
  • na Oddelku za motne hranjenja Psihiatrične klinike v Ljubljani,
  • na Oddelku za psihoze Psihiatrične klinike,
  • na Centru za klinično psihiatrijo (CKP) Polje,
  • na Infekcijski kliniki  (občasno).

Poučujemo tudi šolarje, ki v bolnišnično šolo prihajajo od doma, ko tako presodi zdravnik. Obolele in bolne šolarje poučujemo tudi na njihovem domu (praviloma tak pouk izvajajo sicer matične šole posameznih učencev).