Za starše

Spoštovani starši.

Šola v bolnišnici se zdi sprva odveč in povsem nepotrebna, saj je naša pozornost takrat, ko smo s svojim otrokom v bolnišnici, usmerjena  predvsem v bolezen in načine zdravljenja. Kakšna je sedaj ta bolezen, kako se bomo z njo spopadali, kako bo vse to obrnilo na glavo naše življenje – to so vprašanja, ki nam ne dajo spati.  A ko se stvari vsaj malo umirijo, ko se utirijo postopki zdravljenja, ko se privadimo na nov način življenja, zelo hitro priplava na površje tudi vprašanje:  Kaj in kako bomo pa s šolo?  Prav nič ne preseneča,da se o tem sprašujemo,  saj je šola za otroka eno ključnih, kot radi rečemo, psihosocialnih okolij,  v katerem se odvija pomemben del otrokovega življenja.

V bolnišnični šoli učitelji in učiteljice vemo, kako se spopadati s  šolanjem bolnih otrok, imamo zelo veliko potrebnega strokovnega znanja, dolgoletne izkušnje, predvsem pa smo pri svojem delu zavzeti ter skušamo delovati v največjo korist obolelih učencev in učenk.  Prepričani ste lahko, da se bomo po svojih najboljših močeh potrudili, da bo  tudi vaš otrok, seveda na ustrezno prilagojen način, nadaljeval s šolskim delom bolezni navkljub.

Zato lahko pričakujete, da se bo na oddelku, na katerem se zdravi vaš otrok, na Vas obrnila bolnišnična učiteljica. Z njo se boste podrobneje pogovorili  o vsem potrebnem, da bo lahko tudi Vaš otrok začel z učnim delom v bolnišnici ter se kasneje s čim manj težavami ponovno vključil v svojo šolo.  Vse, česar ne veste, kar Vas skrbi, bremeni, o čemer dvomite, kar se tiče šolskih vprašanj – o vsem tem, se boste pogovorili z bolnišnično učiteljico na oddelku.

Če pa bi se po čudnem naključju zgodilo, da se  po dnevu ali dveh z bolnišnično učiteljico ne bi srečali, zanjo povprašajte kar glavno medicinsko sestro na oddelku (potrebno je namreč vedeti, da na vsakem bolnišničnem oddelku nimamo stalne učiteljice). Na naši spletni strani pa najdete tudi kontaktne podatke vodje šole ter odgovornih učiteljic na posameznem oddelku, tako da se lahko tudi po tej poti obrnete na nas.

Vemo, da je šolanja otroka najbolj kakovostno takrat, ko učni proces soustvarjajo učenec, starši ter učitelji, vsak na svojem področju kompetentno, odgovorno in drug do drugega spoštljivo. V tak način dela v naši šoli smo prepričani, saj le tako lahko dosežemo najboljše rezultate tudi pri šolanju bolnega učenca. Sodelovanje in pedagoško soustvarjanje z Vami in Vašim otrokom  torej pričakujemo z veliko mero strokovnosti, predanosti, zavzetosti, odgovornosti, pozitivne naravnanosti  ter se ju v zavzemanju za največjo koristi vašega otroka tudi veselimo.

Tanja Bečan, vodja bolnišnične  šole

 

 

 

Na kratko o bistvenem

 • Šolanje otrok se zaradi njihove bolezni  praviloma ne prekine; začne se že v bolnišnici. V bolnišnici v ta namen deluje bolnišnična šola pod okriljem OŠ Ledina Ljubljana.
 • Čeprav je del osnovne šole Ledina,  bolnišnična šola nudi individualno učno pomoč tudi srednješolcem in srednješolkam pri splošno-izobraževalnih predmetih.
 • Otrok se lahko v učno delo vključi le, če zdravnik  presodi, da  otrokovo zdravstveno stanje to dovoljuje. Tudi obseg učnega dela je odvisen od otrokovega zdravstvenega stanja. V kolikor starš za svojega otroka izrecno ne želi nikakršne vključitve v učno delo, tako odločitev  v bolnišnični šoli seveda upoštevamo in spoštujemo.
 • Otrok se lahko v bolnišnično šolo vključi ne glede na dolžino bivanja v bolnišnici; vzgojno-izobraževalni cilji šolskega  dela pa se seveda razlikujejo za tiste učence, ki so v naši šoli le nekaj dni, ter za tiste, ki našo šolo obiskujejo več tednov, mesecev ali celo večji del šolskega leta.
 • V naši šoli izvajamo program devetletne osnovne šole, devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbeni standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja ter, kot smo že omenili,  individualno učno pomoč za srednješolce pri splošno izobraževalni predmetih.
 • Strokovni delavci naše šole so profesorji razrednega  pouka, profesorji  posameznih predmetov  ter profesorji  specialne  in rehabilitacijske pedagogike.
 • Bolnišnična učiteljica na oddelku je tudi razredničarka učenca v  času njegovega šolanja v bolnišnici.  V času otrokovega bivanja v bolnišnici je  odgovorna , skupaj z ostalimi učiteljicami in učitelji  ter vodjo šole, za otrokovo vzgojno- izobraževalno delo v bolnišnični šoli.
 • Bolnišnična šola lahko v  dobro učencev kakovostno deluje le tako, da sledi programu šole, iz katere posamezni učenec prihaja. Zato smo učitelji in učiteljice obeh šol praviloma povezani in ves čas sodelujemo.
 • V bolnišnični šoli, ko je seveda to primerno in mogoče, učence osnovne šole tudi ocenjujemo, za srednješolce pa poskrbimo, da z njihovimi šolami tudi zanje izvedemo potrebno ocenjevanje.
 • Ob zaključku hospitalizacije  šolam pošljemo obvestilo o izobraževanju, ki poda podroben opis učenčevega vzgojno- izobraževalnega  dela v bolnišnični šoli ter tudi morebitne ocene.
 • Bolnišnični učitelji ob vrnitvi učenca v njegovo šolo  strokovnim delavcem te šole tudi svetujemo (morebitne potrebne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela, posebni pristopi, načini ocenjevanja). Z učenčevo šolo se zato praviloma tudi sestanemo. S takim sestankom se morajo starši in otrok strinjati, na sestanku pa so seveda lahko tudi sodelujejo.